Τοπική κουζίνα

Το ελαιόλαδο υπήρξε πάντα το ακλόνητο θεμέλιο της ελληνικής κουζίνας, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπως η Μεσσηνία, με μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια της ελιάς.